STREAM TEASPACE

ZAYTON, FUJIAN
2018-2020

Client: Stream Teaspace 
Collaborator: Zhang Xiaowei (Floral Designers)
Photographer: Jonathan Leijonhufvud, Guo Guozhu, Gao Hanzhi